Als onafhankelijk risico- en procesmanagement professional met meer dan tien jaar ervaring in risicomanagement en audit, help ik organisaties hun bedrijfs- en IT-risico's in kaart te brengen, te mitigeren en bijbehorende processen en controls te optimaliseren. Ik ben ervan overtuigd dat compliance een logisch gevolg is van een goed ingericht en geautomatiseerd proces en geen grote additionele belasting voor een organisatie zou moeten zijn.

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het tegelijkertijd managen van operationele risico’s blijkt niet altijd even eenvoudig. Zeker niet met de alsmaar groeiende lijst aan wet- en regelgeving (o.a. SOx, PCI, AVG) die continu aandacht vraagt. Tevens raken bedrijfs- en IT-processen meer en meer verweven, waardoor het speelveld steeds complexer wordt. Dat is precies waarbij ik kan helpen. Door mijn achtergrond in zowel business als IT, ben ik de linking pin tussen beide werelden. Ik vertaal bedrijfs- en IT-behoeften in duurzame oplossingen en houd daarbij focus op operationele risico’s en de vereisten vanuit wet- en regelgeving.

Op een benaderbare, positieve en creatieve manier help ik u bij het in kaart brengen van uw risico's en het implementeren, integreren en optimaliseren van uw processen en controls. Uiteraard in lijn met vereisten vanuit wet- en regelgeving. Samen helpen we uw organisatie op een pragmatische manier vooruit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via anno.perk@nexxtplan.com.

Anno Perk

Risk & Process Management